Let it Grow er en konsulentvirksomhed, der arbejder med at udvikle mennesker og organisationer, ud fra en forskningsbaseret tilgang til at trivsel og præstation forudsætter hinanden.

De seneste 10-15 års intensive forskning i, hvad der skaber optimal trivsel og præstation på individ-, gruppe- og organisationsniveau viser, at vi præsterer bedst, når vi trives og at vi trives bedst, når vi har mulighed for at præstere og lykkes med det, vi laver.

Forskningen viser også at den dobbelte bundlinjes tilstand hænger proportionalt sammen med organisationens evne til at skabe et trivsels- og præstationsfremmende arbejdsmiljø og graden af psykologisk robusthed hos både ledelse og medarbejdere. Det handler om at skabe robuste kulturer på arbejdspladsen.

Let it Grow drives af erhvervspsykolog Vibeke Mehlsen som har specialiseret sig i at facilitere udvikling af robuste arbejdspladser.

 

Der er lukket for kommentarer.