Jeg laver gerne foredrag og kurser, der har til hensigt at formidle forskningsbaseret viden og metoder samt så frø, der giver mod på at videreudvikle trivsel og præstation på arbejdspladsen.

På kurserne, vil vi gå videre end til at plante frø. Uanset indfaldsvinkel og det konkrete emne er mit mål med min kursusvirksomhed, at inspirere Jer til at skabe varige positive forandringer på både individ- og organisationsniveau. Indfaldsvinklen og rammen for foredrag og kurser designes i samarbejde med kunden. Se også

 

Lederudvikling

Psykologisk robusthed

 

Der er lukket for kommentarer.