Forskning viser, at ledere med en høj grad af psykologisk robusthed påvirker medarbejdernes psykologiske robusthed positivt og dermed også trivsel og præstation på arbejdspladsen. På den måde får lederens psykologiske robusthed indflydelse på bundlinien, hvad enten den opgøres i økonomi, kvalitet i leveret service eller i et samlet menneskeligt trivselsregnskab.

Et af målene for Let it Grow er, at sætte den psykologisk robuste ledelse på, dagsordenen og dermed trivsel, udvikling og sund bundlinje på arbejdspladsen.

Let it Grow har, i den forbindelse, specialiseret sig i, dels at udbyde strukturerede og individuelt tilrettelagte lederudviklingsforløb og dels lave fælles lederuddannelser.

Omdrejningspunktet for både de individuelle og de fælles forløb er udvikling og træning af den psykologiske robusthed hos lederens selv og træning i at øge den psykologiske robusthed og den sociale kapital på arbejdspladsen.

Træning og udvikling af den psykologiske robusthed har sit fundament i nyere hjerneforskning og veldokumenterede metoder inden for det positiv psykologiske forskningsfelt, som forsker i trivsel og præstation i arbejdslivet.

Træning i at øge social kapital på arbejdspladsen har sit udgangspunkt i NFA´s forskningsresultater og Bo Vestergårds Fair Proces model.

 

Der er lukket for kommentarer.