Motivation Factor® Metoden

er en simpel og lettilgængelig metode, som via et struktureret forløb, med garanti, skaber øget selvindsigt, motivation, handlekompetence og øget samarbejdskompetence i teamet eller gruppen. I forløbet indgår 6 workshops á 4 timer, med overskrifterne

Målsætning
Energi
Behov
Styrker
Formål
Forankring

samt 4 individuelle coachsessioner, der sikrer forankring af indholdet på de 4 midterste workshops.

Se Motivation Factor ®

Motivation Factor® Indicator
Er en internetbaseret test, som indkredser den enkeltes motivationsfaktorer, i form af de 5 vigtigste personlige behov og de 5 vigtigste styrker.
Testen er et dialogværktøj, som indgår i Motivation Factor® Metoden, men som også kan bruges uafhængigt af metoden, f.eks. i forbindelse med MUS samtaler eller personlige udviklingsforløb.

Se Motivation Factor ®

Der er lukket for kommentarer.