Forskning i, hvad der skaber trivsel og præstation på arbejdspladsen, understreger betydningen af at arbejde bevidst, både med udvikling af psykologisk robusthed og social kapital.

Vil vi udvikle robuste arbejdspladser, der er kendetegnet ved at både ledere og medarbejdere trives og præsterer i samarbejdet om at løse kerneopgaven – også under pres og forandring, kan vi med fordel fokusere målrettet på

  • At træne og udvikle Psykologiske robusthedsfaktorer, som kan styrkes på arbejdspladsen.
  • At skabe og vedligeholde gode relationer baseret på tillid og respekt.
  • At skabe og sikre gode og motiverende rammer, indenfor de vilkår, vi har at arbejde under.

Psykologisk Robusthed handler om evnen til at tackle belastning

Når vi har en lav grad af psykologisk robusthed rammes vi lettere af mistrivsel, stress, og depression, når vi støder på noget, som opleves belastende. Vi har alle forskellig grad af psykologisk robusthed, men omfattende resiliensforskning dokumenterer, at der er en række robusthedsfaktorer, der kan trænes og udvikles hos alle.

Fælles fokus på træning af disse robusthedsfaktorer, er en af de vigtige ingredienser i at udvikle en robust kultur på arbejdspladsen.

Vi er som mennesker udfordret af en stigende kompleksitet i vores arbejdsliv og i samfundet generelt. Vi udfordres af konstante krav om effektivisering og innovation, der medfører konstante forandringer, i arbejdsliv og samfund, i et hurtigt tempo.

Den stigende kompleksitet, i måder at arbejde på, samarbejde og kommunikere på, disharmonerer med den kendsgerning, at vi er biologisk designet til at leve i en helt anden tid.

Vores hjerner fungerer stadig som, da vi levede i små overskuelige enheder i en hule på savannen og hvor den vindende dagsorden var overlevelse. Disharmonien er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor vi ser en øget tendens til stress, angst og depression i samfundet.

Når hjernen, ud fra dens naturlige overlevelsesdagsorden, tolker begivenheder, som noget “farligt” (f.eks. en forandring eller en konflikt), formindskes vores hjernekapacitet, fordi væsentlige centre, som vi skal bruge til at håndtere det komplekse med, lukker ned.

Det betyder, at vi bliver dårligere problemløsere, husker dårligere, har vanskeligere ved at holde fokus og tager dårligere beslutninger, end vi ellers ville gøre. Vi kan nemt ende i en negativ spiral, hvor vi oplever os pressede og utilstrækkelige.

Hvis ikke, vi vil risikere at blive passive statister i overlevelseshjernens mere eller mindre hensigtsmæssige automatpilotreaktioner, skal vi gøre noget aktivt for at udfordre autopiloten og gøre os til “superbrugere” af vores hjerner.

Her kommer træning af Psykologisk Robusthed ind

Tværgående og tværfaglig forskning peger på at træning og udvikling  ad de robusthedsfaktorer, som kan trænes og udvikles, resulterer i, at vi bliver bedre til at tackle udfordringer og forandringer. Vi bliver mere kreative og lærer lettere. Vi bliver bedre til at samarbejde og bedre til at tage beslutninger. Vi bliver også mere handlekraftige og bedre i stand til at gøre noget aktivt for at gøre vores indflydelse gældende eller gøre noget aktivt for ændre på det, som ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Social kapital

Vi kan øge den psykologiske robusthed ved at træne og udvikle robusthedsfaktorerne, men det er også vigtigt at forholde sig aktivt til at udvikle den sociale kapital. Robusthed er en dynamisk størrelse, som kan udfordres, hvis vi ikke har viden og redskaber til også at skabe et godt samarbejde baseret på tillid og respekt eller hvis vigtige motivationsfaktorer som indflydelse på eget arbejde, mening i arbejdet, social støtte, anerkendelse m.m. ikke er til stede

Hvad gør vi, hvis vi ønsker en robust arbejdsplads?

Jeg skræddersyr forløb til arbejdspladser, som ønsker at sætte en robust kultur og dermed en robust arbejdsplads på dagsordenen.

De grundlæggende elementer er:

  • Viden og indsigt
  • Redskaber og praksisnær “how-to-do”
  • Actionlearning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.