STRESS ELLER IKKE STRESS – en reel valgmulighed ?

Formidling af viden omkring stress samt individuelle stresshåndteringsforløb, baseret på seneste forskning inden for neurovidenskaben og positiv psykologi.

Stress må ikke forstås som et individuelt problem. Organisationen og den praktiserede ledelse har stor betydning for, om de rammer og vilkår, man arbejder under, fremmer eller hæmmer trivsel og præstation og i sidstnævnte tilfælde kan blive “stressproducerende”. De individuelle stresshåndteringsforløb, jeg udbyder kan ikke erstatte, at man på arbejdspladserne tager ansvar for at skabe trivselsfremmende rammer for arbejdets udførelse. Et individuelt stresshåndteringsforløb kan støtte den enkelte i at bevare eller genvinde fodfæstet i et ofte komplekst (arbejds)liv og i at tage  ansvar for egen trivsel på bedst mulig vis.

 • Taler I, på arbejdspladsen om, hvor stressede I er, uden rigtig at vide, hvad I taler om og uden rigtig at gøre noget ved det?
 • Har du kolleger og medarbejdere, der er sygemeldt pga. stress eller tæt på at blive det?
 • Genkender du stresssymptomer, når de er der, hos dig selv og dine medarbejdere?
 • Ved du, hvad der skal til for at forebygge og overvinde stress?

Stress bruges og misbruges om mange tilstande, om alt fra travlhed til alvorlige stressrelaterede depressioner.

Vi bliver ikke syge af at have travlt, men langvarig ophobning af stresshormoner i kroppen, uanset, hvad stressophobningen skyldes, kan gøre os syge. Stress er ikke en sygdom, men en tilstand, der opstår, når vi oplever kontroltab.

Det er alvorligt, når vi bliver syge af stress og det har ofte store omkostninger både for den medarbejder, der må sygemeldes, for kollegerne og for virksomhedens økonomi.

Det behøver imidlertid ikke at gå så galt. Stress kan forebygges og overvindes med viden og effektive redskaber. Det gælder både på det organisatoriske og det individuelle plan.

Jeg tilbyder, i den forbindelse

Handlingsorienteret stressrådgivning til ledere og medarbejdere

 • Som er på vej ud i stress
 • Som er sygemeldt p.g.a. stress
 • Som har brug for nogle redskaber, i forhold til at vende tilbage til arbejdspladsen efter en sygemelding.

Det er min erfaring, at en hurtig indsats kan hindre en sygemelding eller gøre en sygemelding kortvarig og den, efterfølgende tilbagevenden til arbejdspladsen lettere.

Foredrag og kurser i personalegruppen om stressforebyggelse

Både kurser, foredrag og individuelle forløb, har som mål at give den enkelte mulighed for at

 • Forstå stress
 • Lære at blive opmærksom på egen stress (og andres)
 • Få viden og redskaber til at håndtere nuværende stress
 • Viden og redskaber til at skabe gode betingelser for trivsel og dermed forebygge stress fremadrettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.